Sarjana Sains: Pengajaran, Amalan dan Penilaian Pengajaran - Pembelajaran Jarak Jauh

Umum

2 lokasi tersedia

Penerangan Program

 • Tempoh pengajian (tahun): 1.5 tahun
 • Tajuk Pengajian: Sains Pendidikan: Teori, Amalan dan Penilaian Pengajaran (MEd, 3 semester)
 • Tahap Tajuk Pengajian: Pascasiswazah (Kitaran Pengajian II)
 • Bahasa arahan: Bahasa Yunani
 • Mod Pengajian: Jauh
 • Unit Kredit Eropah Minimum (ECTS): 90

Penerangan Program

Tujuan

Tujuan program ini adalah dua kali ganda. Dalam satu tangan, untuk membantu pelajar memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai pengkhususannya melalui (a) menghadiri kursus pedagogi di peringkat lanjutan, (b) mengkaji kesusasteraan yang relevan, dan (c) berinteraksi dengan ahli fakulti dan pelajar lain. Sebaliknya, program ini bertujuan menanam kemahiran penyelidikan menerusi (a) tindak lanjut kursus penyelidikan kuantitatif dan kualitatif tertentu, (b) menjalankan penyelidikan berskala kecil dalam pelbagai kursus dan / atau kajian pasca siswazah, penyertaan dalam seminar / persidangan kandungan penyelidikan. Secara umum, tujuan keseluruhan program ini adalah untuk membantu pelajar menjadi orang berfikir dan pedagogi saintifik.

Matlamat

 1. Menggalakkan dan menyokong pengajaran yang berkualiti melalui analisis andaian sosiologi, falsafah dan psikologi mengenai organisasi, kelakuan dan penilaian pengajaran.
 2. Menyumbang kepada pemodenan pengajaran, melaksanakan bimbingan dan peranan kaunseling dalam membangunkan program peringkat sekolah dan dalam menganjurkan, mengendalikan dan menilai pengajaran.
 3. Memperluas penemuan penyelidikan dan isu metodologi mengenai organisasi dan kelakuan pengajaran.
 4. Gunakan teknologi terkini untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
 5. Untuk memperdalam isu pengetahuan, pembinaan pencapaian, menganalisis dan mendokumentasikan hasil pembelajaran dan memantau kemajuan akademik pelajar.
 6. Memohon pelbagai teknik untuk pemerhatian dan evaluasi pengajaran yang sistematik.
 7. Untuk memperdalam pengetahuan, berkaitan dengan panduan pedagogi dan pembangunan kakitangan.
 8. Untuk bertindak sebagai "pemangkin" dari segi pengajaran yang berkualiti, budaya sekolah dan visi sekolah, serta membangunkan unit sekolah secara keseluruhan.
 9. Untuk meninjau secara kritis hasil penyelidikan pendidikan dan implikasinya dalam kerja sehari-hari sekolah dan untuk mengatur usaha penyelidikan mereka sendiri.

Prospek Kerjaya

Graduan program mempunyai pilihan berikut:

 1. Dapatkan kedudukan pentadbiran di peringkat sekolah (contohnya Pengarah, Penolong Pengarah) dan / atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (contohnya Inspektor).
 2. Bekerja sebagai pendidik di Institut Pedagogi.
 3. Untuk memegang jawatan akademik di institusi pengajian tinggi.

Akses kepada Pengajian Lanjut

Graduan Program boleh mengikuti pengajian doktor.

Penilaian

Penilaian dalam pelajaran individu dilakukan dengan beberapa cara. Terdapat penilaian berterusan dengan faktor penimbang sebanyak kira-kira 40%. Untuk penilaian ini, adalah mungkin untuk membuat kerja selektif, persembahan individu dan / atau kumpulan dan semakan jangka pertengahan. Terdapat juga penilaian akhir dengan faktor penurunan sebanyak 60%. Pelajar dimaklumkan tentang prestasi beliau dalam setiap pelajaran. Gred kursus individu diimbangi dan, berdasarkan logaritma tertentu, purata wajaran semester dan purata wajaran kumulatif untuk keseluruhan kajian dikira.

Keperluan pengijazahan

Kursus, dalam bahagian kursus wajib dan pilihan yang betul, berjumlah 90 kredit ECTS mesti diselesaikan.

Purata minimum wajaran 2.0 juga diperlukan dalam semua kajian. Pelajar mempunyai hak untuk mengikuti satu daripada dua Angka: Rajah A dan Rajah B.

Pelajar memilih Rajah A mesti berjaya menyelesaikan:

 • Dua Kursus Penyelidikan dan Penilaian (18 ECTS)
 • Pelajaran dari Yayasan Pendidikan Teoritis (9 ECTS)
 • Tiga wajib (27 ECTS) dan tiga kursus elektif (27 ECTS) dari Arah (54 ECTS)
 • Tiga Seminar (9 ECTS)

Pelajar yang memilih Rajah B mesti berjaya berjaya:

 • Dua Kursus Penyelidikan dan Penilaian (18 ECTS)
 • Pelajaran dari Yayasan Pendidikan Teoritis (9 ECTS)
 • Tiga wajib (27 ECTS) dan satu kursus elektif (9 ECTS) dari Arah (36 ECTS)
 • Kerja Pasca Siswazah (18 ECTS)
 • Tiga Seminar (9 ECTS)

Hasil Pembelajaran

 1. Memperdalam bibliografi asas Arah.
 2. Memahami konsep asas, prinsip dan model Arah yang telah memilih dan memindahkan pengetahuan ini kepada konteks sekolah.
 3. Untuk meneliti secara kritikal hasil penyelidikan ke arah dan implikasinya terhadap masalah yang dihadapi oleh unit sekolah dan sistem pendidikan.
 4. Mengenal pasti masalah di peringkat sekolah dan sistem dan merancang penyelidikan untuk menangani mereka.
 5. Untuk menganalisis masalah pendidikan kritikal dengan mengkaji dimensi sosiologi, psikologi dan falsafah mereka dan merancang tindakan untuk menangani mereka.
 6. Mengambil peranan kepimpinan yang berkaitan dengan arahan untuk memperbaiki amalan sedia ada atau memperkenalkan proses baru.
 7. Untuk menyumbang kepada pemodenan amalan yang diterapkan ke arahnya, cth. pentadbiran sekolah, pengajaran berkualiti, pendidikan inklusif.
 8. Memohon kemahiran yang mereka perolehi untuk menangani masalah sehari-hari, cth. penilaian pelajar / sistem / program, perancangan dan membuat keputusan, komunikasi dengan penonton dalaman dan luaran, panduan, latihan dan pembangunan.
 9. Menggunakan modal insan apabila memperkenalkan inovasi dan memperkenalkan amalan dan proses baru.
 10. Untuk bertindak sebagai agen perubahan dan inovasi dan untuk menyokong usaha penambahbaikan.

Subsidi Bantuan Kewangan

Universiti menawarkan biasiswa dan sokongan kewangan kepada pelajar sepenuh masa (30 ECTS / empat bulan) dalam bentuk biasiswa prestasi akademik, status kewangan, biasiswa sukan serta program kerja-kerja di kampus.

Tarikh Akhir Kemaskini Jun 2018

Latar Belakang Pusat Pengajian

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space.

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space. Baca Ringkas