Read the Official Description

Matlamat pendidikan tertentu

Graduan dalam Perniagaan dan Ekonomi hendaklah:

 • mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bidang ekonomi dan penguasaan yang mencukupi alat matematik-statistik dan prinsip-prinsip dan institusi sistem undang-undang;
 • tahu bagaimana untuk menangani masalah-masalah sistem ekonomi dan syarikat-syarikat yang beroperasi di dalamnya;
 • mempunyai penguasaan yang baik kaedah penyelidikan, kaedah ekonomi dan teknik-teknik yang pelbagai bidang permohonan;
 • memperoleh alat-alat analitikal dan konsep untuk tafsiran dan penyelesaian masalah ekonomi dan pengurusan, dengan merujuk kepada perakaunan, kewangan, dan pengurusan perkhidmatan;
 • memperoleh alat untuk membangunkan penyelidikan dalam bidang statistik dan ekonomi;
 • mempunyai kemahiran praktikal dan operasi, bagi pengukuran, pengesanan dan rawatan data yang berkaitan kepada analisis ekonomi dalam pelbagai aspek permohonan;
 • mempunyai pengetahuan yang memadai dalam budaya organisasi tempat kerja;
 • dapat menggunakan dengan berkesan, dalam bentuk bertulis dan lisan, sekurang-kurangnya dua bahasa EU selain dari Itali, dalam bidang tertentu kepakaran dan bertukar-tukar maklumat am;
 • mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk komunikasi dan pengurusan maklumat.

Peluang kerjaya bagi graduan

Bidang-bidang pekerjaan utama di mana graduan dalam bidang ekonomi boleh bekerja adalah seperti berikut:

 • majikan diri, sebagai juruaudit, perunding perniagaan dan akauntan (berikutan tempoh tiga tahun perantisan, lulus kelayakan dan pendaftaran dalam daftar yang profesional);
 • aktiviti, walaupun pengurusan, perbankan dan kewangan (perbankan, insurans, pasaran kewangan, institusi kewangan antarabangsa);
 • aktiviti dalam sektor ekonomi dan perkhidmatan (orang ramai, ekonomi swasta dan sosial);
 • pusat-pusat kajian bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan dan pusat penyelidikan organisasi kebangsaan dan antarabangsa;
 • kewartawanan khusus dalam kewangan;
 • mengajar, mengikut undang-undang yang mengawal akses kepada pengajaran.

Syarat-syarat untuk akses (seni. 6 DM 509/99)

Untuk mengakses kursus ijazah dalam Perniagaan dan Ekonomi pengetahuan asas dalam bidang ekonomi, undang-undang dan matematik diperlukan.

Ia juga adalah penting untuk mempunyai kemahiran dan sikap yang berikut:

 • keupayaan untuk menerangkan pemikiran mereka dengan jelas dan tepat;
 • keupayaan memproses maklumat dan sikap terhadap penggunaan teknologi maklumat;
 • sikap dan motivasi terhadap pelajaran ekonomi dan undang-undang.

Kemahiran, sikap dan motivasi dinilai melalui penilaian kurikulum sekolah sebelum atau oleh mana-mana ujian khas.

Ujian yang sesuai pengetahuan asas akan diperkenalkan untuk semua pelajar dan, khususnya, bagi mereka yang telah mengikuti kurikulum pendidikan menengah yang tidak berurusan dengan semua perkara yang berkaitan dengan persediaan mereka. Jika penilaian persediaan awal tidak berjaya, pelajar boleh diterima dengan hutang pendidikan Dalam usaha untuk menghadkan bermulanya hutang pendidikan, Lembaga kursus ijazah boleh mengadakan peruntukan bagi pengenalan aktiviti pendidikan persediaan untuk dijalankan sebelum apa-apa ujian penilaian. Aktiviti-aktiviti ini juga boleh dijalankan dengan kerjasama institusi pendidikan tinggi, atas dasar perjanjian sesuai.

Peperiksaan akhir

Peperiksaan akhir terdiri secara bertulis dan membincangkan kertas, yang kandungan bersetuju dengan guru penyelia berdasarkan jenis-jenis rujukan:

 • pendalaman metodologi dihubungkan dengan perkara atau aktiviti-aktiviti pendidikan lain;
 • penjelasan daripada satu kajian kes;
 • penyampaian pengalaman latihan;
 • sebarang modaliti lain sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan kursus pengajian.

Dalam penilaian ujian akhir kualiti kerja yang akan dipertimbangkan, serta kemampuan sintesis dan kualiti persembahan dalam bentuk bertulis dan lisan kerja.

Program taught in:
English

See 5 more programs offered by eCampus University »

This course is Online
Start Date
Contact school
Duration
Permintaan Maklumat
Sepenuh masa
By locations
By date
Start Date
Contact school
Application deadline

Contact school

Location
Application deadline
End Date