Tinjauan Program

Sarjana Sains dalam Business Intelligence program (MSBI) adalah program berorientasikan profesional yang membangunkan kemahiran analitikal pelbagai dan kecekapan yang diperlukan keuntungan wawasan dan perisikan ke dalam operasi syarikat perniagaan moden.

&nbsp

Program Risikan Perniagaan dirancang untuk pelajar yang ingin memperoleh tahap yang lebih tinggi pengetahuan dan kefahaman tentang operasi perniagaan. Pelajar akan memperolehi kemahiran analisis utama yang diperlukan menentukan dan melaksanakan metrik prestasi utama di seluruh unit perniagaan. Di samping itu, pelajar akan belajar untuk menggunakan alat-alat seperti Six Sigma untuk mengenal pasti proses perniagaan yang ideal untuk penambahbaikan. Dengan memberi tumpuan kepada mengukur operasi perniagaan, pelajar akan belajar untuk memberitahu cerita perniagaan yang menggunakan nombor disahkan. Risikan perniagaan adalah mengenai penggunaan data untuk memahami dan menambah baik operasi.Program ini mengajar kemahiran utama.

&nbsp

MS dalam kursus-kursus program Risikan Perniagaan dibuka untuk pendaftaran sekali sebulan.

Objektif Program

Objektif program dalam talian adalah untuk menyediakan pelajar dengan:

  • Mengenal pasti dan memahami bahagian yang berfungsi perisikan perniagaan.
  • Membangunkan analitikal, pemikiran kritis, dan kemahiran interpersonal yang terpakai bagi masalah dunia sebenar.
  • Menggunakan kemahiran analitikal dan prinsip-prinsip perniagaan untuk membuat keputusan berkenaan dengan aktiviti operasi dan strategik.
  • Membangunkan model bunyi perancangan, laporan, dan maklumat kewangan yang memenuhi pertimbangan kawal selia seperti Sarbanes-Oxley.
  • Membangunkan pemuka korporat yang menggunakan petunjuk prestasi utama yang pengurus dan pekerja boleh gunakan untuk meningkatkan operasi perniagaan sehari-hari.
  • Menggunakan rangka kerja seperti Six Sigma untuk menganalisis semua aspek operasi perniagaan dan mencari dan melaksanakan peningkatan kawalan kualiti dan kecekapan.
  • Mengiktiraf dan menyelesaikan potensi risiko dan dimasukkan ke dalam dasar dan prosedur yang meminimumkan kesan gangguan perniagaan.

&nbsp

Lihat 4 lagi program yang ditawarkan oleh American Sentinel University »

Kursus ini Online
Start Date
Sep 2019
Duration
Price
15,360 USD
Ikut lokasi
Ikut tarikh
Start Date
Sep 2019
Tarikh tutup permohonan
Start Date
Sep 2019
Tarikh tutup permohonan

Sep 2019

Location
Tarikh tutup permohonan
End Date
Location
Tarikh tutup permohonan
End Date