Master dalam perniagaan & kewangan

Umum

Penerangan Program

master01

Program Objektif

Program Master membangunkan alat dan kemahiran yang pelajar perlu dalam dunia perniagaan. Setelah tamat program ini, pelajar dapat: menentukan keadaan kewangan sesebuah organisasi; membuat perancangan bagi pembangunan selanjutnya; menganalisis faktor-faktor ekonomi dan pasaran luar yang memberi impak kepada organisasi; menggunakan kaedah kuantitatif untuk membantu membuat keputusan dan; penemuan yang hadir dan cadangan kepada pembuat keputusan muktamad dengan mengambil kira implikasi undang-undang dan etika.

Penerangan Program

Semua kursus diajar menggunakan kaedah kes yang menenggelamkan pelajar dalam situasi sebenar yang dihadapi oleh perusahaan sebenar dan memerlukan pelajar untuk memperolehi, kini dan mempertahankan penyelesaian antara alternatif yang disampaikan oleh rakan-rakan pelajar. Kaedah ini melibatkan penyertaan pelajar aktif dan merangsang pembangunan pemikiran kritikal. Program ini membangunkan kemahiran dalam bidang perakaunan, kewangan, pemasaran, operasi, sumber manusia dan ekonomi antara lain.

Yang Sarjana Perniagaan & Kewangan program membangun khususnya dalam bidang pengurusan am dan kewangan. Penekanan khusus diletakkan dalam pengurusan fungsi kewangan seperti pengetahuan perakaunan kewangan, undang-undang kewangan, pasaran kewangan dan alat-alat membuat keputusan.

Semua program Master memerlukan 42 jam kredit untuk bergraduat. Pelajar dijangka mendaftar dalam 12 jam kredit setiap semester yang akan membolehkan selesai semua keperluan di dalam kira-kira 14 hingga 16 bulan jika mendaftar secara berterusan.

Kos tuisyen untuk program adalah $ 5880.

Ijazah Kepekatan

Bilangan kursus Tajuk kursus Jam kredit
- Perniagaan & Kewangan Kursus - 15 Jam Kredit
Kursus-kursus berikut adalah khusus untuk kurikulum Perniagaan & Kewangan.
-
FIN 5300 Pengurusan Kewangan 3
FIN 5200 Kewangan Antarabangsa 3
FIN 5400 membuat keputusan kewangan 3
FIN 5500 Kewangan Gunaan 3
FIN 5600 PASARAN KEWANGAN 3
Tarikh Akhir Kemaskini May 2016

Latar Belakang Pusat Pengajian

UTH Florida University employs a webpage as its global portal or main access point to the online delivery educational system. To this effect, UTH Florida University has developed an easy access, dynam ... Baca lebih lanjut

UTH Florida University employs a webpage as its global portal or main access point to the online delivery educational system. To this effect, UTH Florida University has developed an easy access, dynamic e-learning portal that will enable students to receive their classes in a secure and professional environment. UTH Florida University will provide all learning resources and materials to students and faculty via the e-learning platform. Baca Ringkas