Doktor dalam Keselamatan Siber

Umum

Penerangan Program

Program ijazah ini membantu pelajar memajukan karier mereka sebagai perunding atau pengurus profesional dalam bidang Keselamatan dan Sekuriti Maklumat . Dalam program ini, pelajar menjalankan projek penyelidikan lapangan yang berorientasikan penyelesaian yang menangani masalah industri yang berkaitan dan menyumbang kepada kemajuan pengetahuan dalam amalan Jaminan Maklumat.

Program ini memupuk perkembangan pelajar yang:

  • Diakui sebagai pengamal yang mempunyai kepakaran dalam bidang pengajian khusus yang berkaitan dengan komuniti keselamatan siber
  • Menggunakan pemikiran kritikal dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam analisis isu-isu jaminan maklumat
  • Menggunakan pendekatan berasaskan bukti untuk pengenalpastian penyelesaian apabila menangani masalah yang berkaitan dengan komuniti keselamatan siber
  • Menunjukkan kecekapan dalam menjalankan penyelidikan bidang yang berfokus pada penyelesaian yang berkaitan dengan pengamal jaminan maklumat
  • Buat sumbangan berterusan untuk pengetahuan dan amalan dalam bidang keselamatan siber

Objektif Program

Setelah selesai program ijazah ini, graduan akan dapat:

  • Menganalisis, menilai dan mengkritik kebolehgunaan amalan terbaik dalam menangani isu jaminan maklumat
  • Menunjukkan kecekapan penyelidikan sekunder dalam penyiasatan dan pengenalpastian masalah yang dialami oleh pengamal jaminan maklumat
  • Buat cadangan berasaskan bukti bagi penyelesaian yang menangani masalah yang berkaitan dengan komuniti keselamatan siber
  • Secara empirikal menilai kemungkinan penyelesaian yang dicadangkan untuk masalah yang mempengaruhi masyarakat cybersecurity
  • Nyatakan pemahaman yang mendalam mengenai bidang pengajian khusus yang berkaitan dengan komuniti keselamatan siber

Ujian Kelayakan

Pelajar kedoktoran yang mendaftar dalam program DIA mesti lulus Ujian Kelayakan. Peperiksaan ini digunakan untuk menilai penguasaan konsep dan asas penyelidikan terpakai dan ditadbir serentak dalam minggu 4-8 dari kursus RM9100 dalam shell kursus berasingan yang dipanggil IA9130 (0 kredit).

Keperluan Kredit

Doktor dalam Maklumat Insurans terdiri daripada kredit mini semester, termasuk 48 kredit kursus pra-disertasi (terdiri daripada 30 kredit kandungan Keselamatan Maklumat yang diambil dari kursus teras dan pengkhususan, 6 kredit kursus kaedah penyelidikan, 6 kredit penyelidikan kursus metodologi, 6 kredit kursus penyediaan penyelidikan) dan 14 kredit kursus pembangunan disertasi.

Untuk memastikan bahawa pelajar kedoktoran membuat kemajuan mantap ke arah menyelesaikan disertasi mereka, Universiti telah membangunkan Pelan Projek Disertasi . Pelan ini terdiri daripada satu siri pelajar yang dapat dihasilkan dalam kursus kaedah penyelidikan dan kursus disertasi.

Akhirnya, sebelum persidangan ijazah, calon doktor mestilah berjaya mempertahankan disertasi kedoktoran dalam persembahan lisan sebelum Jawatankuasa Disertasi.

Lebih banyak maklumat: https://www.ufairfax.edu/doctorate/cybersecurity/information-assurance/learn-more/ https://www.ufairfax.edu/doctorate/cybersecurity/information-assurance/

Tarikh Akhir Kemaskini Mac 2020

Latar Belakang Pusat Pengajian

The University of Fairfax is an accredited, online graduate institution established to address the growing shortage of qualified cybersecurity professionals in the public and private sectors.

The University of Fairfax is an accredited, online graduate institution established to address the growing shortage of qualified cybersecurity professionals in the public and private sectors. Baca Ringkas