Read the Official Description

Gambaran keseluruhan

Program Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan (DBA) menyediakan graduan untuk kemajuan dalam pekerjaan mereka semasa atau peluang kerjaya perniagaan baru. Semasa mempelajari kemahiran dan teknik membuat keputusan yang paling maju, calon doktor juga membangun dan mengasah kemahiran penyelidikan dan menulis yang diperlukan untuk tanggungjawab peringkat tinggi dalam persekitaran akademik dan perniagaan. Program ini menggalakkan para eksekutif, kolej atau profesor universiti, dan perunding untuk menggunakan latar belakang profesional mereka untuk meneroka, mereka bentuk, dan mengurus sistem besar dalam organisasi yang kompleks dalam ekonomi yang semakin pelbagai dan multi-sektor.

Program Kecekapan dan Objektif Pembelajaran

Setelah selesai program ini, pelajar akan dapat:

 • Menunjukkan penguasaan pengetahuan kandungan dalam bidang khusus untuk tingkat pemahaman yang lebih tinggi untuk pengambilan keputusan dalam lingkungan organisasi yang rumit.
 • Menunjukkan pemikiran kritikal dan kemahiran komunikasi untuk perancangan perniagaan dan keputusan perniagaan tempatan dan global.
 • Mengintegrasikan pengetahuan merentasi disiplin dalam penggunaan metodologi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif untuk penyelesaian masalah perniagaan.
 • Mengenal pasti dan menilai isu dan peluang perniagaan yang meningkatkan prospek untuk pulangan optimum pelaburan dan mewujudkan nilai.
 • Menunjukkan minda dan kemahiran keusahawanan untuk memulakan dan mengembangkan usaha baru.
 • Menunjukkan pendekatan penyelidikan kreatif terhadap pengumpulan data, analisis, dan sintesis untuk keberkesanan organisasi, perubahan, dan penambahbaikan yang berterusan.
 • Menunjukkan literasi maklumat dan pemikiran komputasi untuk penggunaan teknologi yang berkesan dan efisien.
 • Menunjukkan kemahiran kepimpinan yang berkesan untuk pembangunan ekonomi yang inovatif dan kolaboratif.
 • Membangun pasukan yang pelbagai dan kerja berpasukan melalui teknik yang berkesan melalui pengurusan sumber manusia.
 • Semak kajian kes perniagaan dan sediakan hujah-hujah yang berasas secara teoritis menggunakan jurnal-jurnal yang dikaji semula dan gaya penulisan ilmiah yang sesuai.

Disertasi

Pelajar mestilah berjaya menyelesaikan semua kursus untuk memulakan Disertasi Doktor. Disertasi Doktor mesti dipilih, dipersetujui, disemak dan diluluskan oleh jawatankuasa yang ditugaskan, Dekan Pengajian Doktor, dan Ketua Pegawai Akademik. Keperluan untuk Disertasi Doktor termasuk persiapan akhir, penerimaan Disertasi, (berdasarkan garis panduan yang ditetapkan) dan Penentangan yang berjaya calon dan Pertahanan Lisan.

 • Pengenalan Disertasi GRC 641
 • Kajian GRC 642 Disertasi
 • Kaedah Disertasi GRC 643
 • Keputusan dan Keputusan Disertasi GRC 644
 • Kesimpulan dan Cadangan Disertasi GRC 645

Pelajar tidak dapat melengkapkan keperluan kursus individu pada percubaan pertama mereka masih boleh mendaftar dalam kursus untuk dua percubaan tambahan (GRC B dan C). Kegagalan untuk menyelesaikan kursus dalam tiga percubaan, percubaan awal dan dua tambahan, akan menyebabkan pemecatan pelajar dari program. Hanya kursus awal adalah 3 kursus kredit dan yuran pengajian yang dikenakan akan dikenakan. Pelajar tidak dapat menyempurnakan kursus pada percubaan awal boleh terus ke siri B dan C tanpa kredit tetapi akan bertanggungjawab untuk yuran GRC B dan / atau GRC C.

Pelajar yang diberhentikan boleh merayu pemecatan mereka. Sekiranya diluluskan, pelajar boleh kembali apabila bersetuju dengan Pelan Pendidikan Individu (IEP). Percubaan kedua pada kursus dengan IEP bermula pada (D) dan dianggap kursus baru tertakluk kepada yuran pengajian penuh. Kursus ini boleh diulang sekali (E) tertakluk kepada yuran GRC E.

Pelajar yang diberhentikan atau ditarik balik semasa fasa disertasi dan diluluskan untuk kembali akan perlu bermula dari awal fasa disertasi dan akan bertanggungjawab ke atas apa-apa yuran yang dikenakan.

Jadual Kursus

Program Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan memerlukan selesainya 60 unit kursus semester yang meliputi:

 • Kursus Perniagaan yang Diperlukan: 30 Unit / 10 Kursus
 • Kursus Elektif: 15 Unit / 5 Kursus
 • Disertasi: 15 Unit
 • Peperiksaan DBA CCA

Keperluan Kemasukan

Seorang pemohon untuk program Doktor Profesional mesti bertemu dan menyerahkan prasyarat kemasukan berikut:

 • Salinan Vitae atau resume profesional pemohon
 • Bagi program pascasiswazah transkrip rasmi yang memperlihatkan ijazah sarjana atau bersamaan (contohnya, menyelesaikan sekurang-kurangnya 120 unit semester kredit peringkat kolej yang boleh dipindah dari kolej / universiti terakreditasi yang lain, dikaji semula dan diterima oleh Jabatan Akademik). Untuk program doktorat transkrip rasmi menunjukkan penyempurnaan ijazah sarjana muda dan jika ada mana-mana sarjana peringkat sarjana bekerja melengkapkan atau tamat gelar sarjana dari sebuah kolej atau universiti / institusi yang diluluskan atau diakreditasi. Jika ijazah sarjana diperolehi dalam bidang yang tidak berkaitan, Jabatan Akademik boleh menilai dokumen-dokumen yang dikemukakan untuk menentukan asas munasabah bagi pemohon untuk berjaya melengkapkan program doktoral. Sekiranya tiada kerja peringkat induk telah selesai, maka keperluan mandatori bujangan untuk kemasukan ke dalam program DBA adalah:
 • 3.75 IPK
 • Ijazah Sarjana Muda dalam bidang program DBA yang dipilih
 • 3-5 tahun perniagaan langsung, pengalaman kerja profesional dalam bidang program DBA yang dipilih
 • Bagi program siswazah, rekod akademik terdahulu pemohon mestilah menunjukkan Purata Nilai Gred Kumulatif minimum (CGPA) C (2.0 pada skala 4.0) atau lebih tinggi. Untuk program doktorat, rekod akademik terdahulu perlu mengemukakan Gred Point Grade Kumulatif minimum (CGPA) B (3.0 pada skala 4.0) atau lebih tinggi
Program taught in:
English
California Intercontinental University
This course is Online
Start Date
Sept. 2019
Duration
Price
- $ 445 setiap kredit
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date