Read the Official Description

Gambaran keseluruhan

Program Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan dalam Pengurusan Kesihatan dan Kepimpinan (DBAHCML) direka untuk membantu pelajar melaksanakan penyelidikan yang diterapkan dan mengubah pelajar matang menjadi pemimpin. Semasa memberi tumpuan kepada kemahiran dan teknik pembuatan keputusan yang lebih maju, calon doktor juga mengasah kemahiran penyelidikan dan menulis yang diperlukan untuk tahap tanggungjawab yang tinggi dalam persekitaran akademik dan perniagaan. Program ini membolehkan pelajar meningkatkan keupayaan analisis mereka, pemikiran strategik, pelaksanaan proses, di luar aplikasi industri. Program ini menyediakan pelajar untuk kerjaya dalam bidang pengawasan penjagaan yang diuruskan, pengurusan penjagaan pesakit, pengurus perkhidmatan penjagaan kesihatan, analisis pengawalseliaan, dan pakar sumber. Pelajar yang mengikuti pengkhususan ini akan menumpukan pada mencapai Kepimpinan dalam pengurusan penjagaan kesihatan, ekonomi penjagaan kesihatan, sistem maklumat penjagaan kesihatan dan etika penjagaan kesihatan. Individu yang kini bekerja dalam industri penjagaan kesihatan dan berfikir tentang kemajuan kerjaya dalam pengurusan dan perundingan akan menerima lebih banyak kredibiliti dan pengiktirafan dari pasaran.

Program Kecekapan dan Objektif Pembelajaran

Setelah selesai program ini, pelajar akan dapat:

 • Menunjukkan penguasaan pengetahuan kandungan dalam bidang penjagaan kesihatan khusus untuk tahap pemahaman yang lebih tinggi untuk membuat keputusan dalam persekitaran organisasi yang kompleks.
 • Menunjukkan pemikiran kritikal dan kemahiran komunikasi untuk perancangan perniagaan dan penjagaan kesihatan tempatan dan global.
 • Mengintegrasikan pengetahuan merentasi disiplin dalam penggunaan metodologi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif untuk penyelesaian masalah penjagaan kesihatan.
 • Mengenal pasti dan menilai isu-isu dan peluang-peluang penjagaan kesihatan yang meningkatkan prospek untuk pulangan optimum pelaburan dan mewujudkan nilai.
 • Menunjukkan minda dan kemahiran keusahawanan untuk memulakan dan mengembangkan usaha penjagaan kesihatan baru.
 • Menunjukkan pendekatan penyelidikan kreatif terhadap pengumpulan data, analisis, dan sintesis untuk keberkesanan organisasi, perubahan, dan peningkatan berterusan dalam persekitaran penjagaan kesihatan.
 • Menunjukkan literasi maklumat dan pemikiran komputasi untuk penggunaan teknologi yang berkesan dan efisien.
 • Menunjukkan kemahiran kepimpinan yang berkesan untuk pembangunan ekonomi yang inovatif dan kolaboratif.
 • Membangun pasukan yang pelbagai dan kerja berpasukan melalui teknik yang berkesan melalui pengurusan sumber manusia.
 • Semak kajian kes perniagaan dan sediakan hujah-hujah yang berasas secara teoritis menggunakan jurnal-jurnal yang dikaji semula dan gaya penulisan ilmiah yang sesuai.

Disertasi

Pelajar mestilah berjaya menyelesaikan semua kursus untuk memulakan Disertasi Doktor. Disertasi Doktor mesti dipilih, dipersetujui, disemak dan diluluskan oleh jawatankuasa yang ditugaskan, Dekan Pengajian Doktor, dan Ketua Pegawai Akademik. Keperluan untuk Disertasi Doktor termasuk persiapan akhir, penerimaan Disertasi, (berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan) dan Penyampaian yang berjaya calon dan Pertahanan Lisan, dan penyerahan dua salinan terikat kertas akhir kepada Dekan Pengajian Doktor untuk fail calon.

 • Pengenalan Disertasi GRC 641
 • Kajian GRC 642 Disertasi
 • Kaedah Disertasi GRC 643
 • Keputusan dan Keputusan Disertasi GRC 644
 • Kesimpulan dan Cadangan Disertasi GRC 645

Pelajar tidak dapat melengkapkan keperluan kursus individu pada percubaan pertama mereka masih boleh mendaftar dalam kursus untuk dua percubaan tambahan (GRC B dan C). Kegagalan untuk menyelesaikan kursus dalam tiga percubaan, percubaan awal dan dua tambahan, akan menyebabkan pemecatan pelajar dari program. Hanya kursus awal adalah 3 kursus kredit dan yuran pengajian yang dikenakan akan dikenakan. Pelajar tidak dapat menyempurnakan kursus pada percubaan awal boleh terus ke siri B dan C tanpa kredit tetapi akan bertanggungjawab untuk yuran GRC B dan / atau GRC C.

Pelajar yang diberhentikan boleh merayu pemecatan mereka. Sekiranya diluluskan, pelajar boleh kembali apabila bersetuju dengan Pelan Pendidikan Individu (IEP). Percubaan kedua pada kursus dengan IEP bermula pada (D) dan dianggap kursus baru tertakluk kepada yuran pengajian penuh. Kursus ini boleh diulang sekali (E) tertakluk kepada yuran GRC E.

Pelajar yang diberhentikan atau ditarik balik semasa fasa disertasi dan diluluskan untuk kembali akan perlu bermula dari awal fasa disertasi dan akan bertanggungjawab ke atas apa-apa yuran yang dikenakan.

Jadual Kursus

Program Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan memerlukan selesainya 60 unit kursus semester yang meliputi:

 • Kursus Perniagaan yang Diperlukan: 30 Unit / 10 Kursus
 • Kursus Elektif: 15 Unit / 5 Kursus
 • Disertasi: 15 Unit
 • Penilaian Kompetensi:
 • Ujian Kelayakan

Keperluan Kemasukan

Selain daripada keperluan kemasukan awal yang disenaraikan di atas, pemohon untuk program Doktor Profesional mesti bertemu dan menyerahkan prasyarat kemasukan berikut:

 1. Salinan Vitae atau resume profesional pemohon
 2. Bukti mempunyai minima dua atau lebih tahun pengalaman sepenuh masa, pekerjaan, sebaik-baiknya di peringkat pengurusan, yang berkaitan dengan bidang Pentadbiran Perniagaan
 3. Transkrip rasmi yang menunjukkan tamat pengajian Ijazah Sarjana dari kolej atau universiti / institusi yang diluluskan atau diiktiraf. Jika ijazah sarjana diperolehi dalam bidang berkaitan bukan perniagaan, Jabatan Akademik boleh menilai dokumen-dokumen yang dikemukakan untuk menentukan asas munasabah bagi pemohon untuk berjaya menyempurnakan program kedoktoran.
 4. Rekod akademik terdahulu pemohon mesti menunjukkan Gred Purata Purata Gred Purata (CGPA) B (3.0 pada skala 4.0) atau lebih tinggi.

Keperluan Pengijazahan

Ijazah Doktor diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Berjaya menyelesaikan semua kursus yang diperlukan oleh kurikulum Doktor dan telah menyelesaikan Waktu Pembelajaran yang diperlukan minimum untuk setiap kursus dan program
 2. Bertemu keperluan residensi waktu pengajian untuk menyelesaikan gelar dan anugerah
 3. Mendapat sekurang-kurangnya 3.0 Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA)
 4. Berjaya meluluskan Penilaian Kompetensi
 5. Berjaya lulus Peperiksaan Kelayakan
 6. Dikosongkan semua hutang dan kewajipan lain kepada CALUNIVERSITY
 7. Disarankan untuk tamat pengajian oleh Fakulti dan Jabatan Akademik
 8. Berjaya melengkapkan dan lulus Pertahanan Lisan Disertasi
 9. Mengemukakan dua salinan terikat dalam Disertasi akhir
Program taught in:
English
California Intercontinental University
This course is Online
Start Date
Sept. 2019
Duration
Price
- $ 445 setiap kredit
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date