Read the Official Description

Mengenai

BSCJ memerlukan kejayaan menyelesaikan sejumlah 120 jam pengajian kredit, 60 daripadanya berada di peringkat atas (tahun junior dan senior). Pelajar mestilah menyelesaikan jam kredit minimum selama 60 jam semester pada peringkat peringkat kuliah di peringkat rendah (tahun pertama dan tahun kedua).

Pelajar mesti menyelesaikan sekurang-kurangnya 30 jam kredit dalam Pendidikan Umum yang mana enam orang mesti berada dalam Psikologi dan / atau Sosiologi. Pelajar juga mesti menyempurnakan 30 jam kredit kursus teras Keadilan Jenayah. Jam kredit yang selebihnya terdiri daripada kursus utama (jika berkenaan) dan / atau kursus elektif.

Program BSCJ merangkumi majoriti keselamatan tanah air pilihan yang memberi tumpuan kepada topik utama yang penting bagi profesional keselamatan tanah air. Pelajar yang ingin majoriti ini mesti memohon utama ini apabila mendaftarkan dan mengambil lima kursus tambahan yang disenaraikan di bawah.

Objektif Program BSCJ

Apabila berjaya menyiapkan program, pelajar akan dapat:

 • Jelaskan konsep asas, peranan, dan fungsi Keadilan Jenayah dan Sistem Keadilan Jenayah
 • Menunjukkan pengetahuan tentang unsur teras topik Pentadbiran Keadilan
 • Mengaplikasikan pengetahuan praktikal untuk menguatkuasakan undang-undang semasa mempertahankan perlindungan individu yang diberikan oleh Perlembagaan Amerika Syarikat dan undang-undang
 • Menganalisis adegan jenayah dan bukti menggunakan kaedah analisis teknologi dan data
 • Menilai teori dan amalan pengurusan yang terkemuka seperti yang diguna pakai untuk Pentadbiran Keadilan Jenayah

Kursus Teras BSCJ

 • CJ 100 Pengenalan kepada Keadilan Jenayah
 • CJ 105 Pengenalan kepada Keadilan Juvana
 • CJ 201 Pengenalan kepada Undang-Undang Jenayah
 • CJ 206 Pengenalan kepada Penguatkuasaan Undang-undang
 • CJ 211 Pengenalan kepada Pembetulan
 • CJ 216 Criminology
 • CJ 320 Pengenalan kepada Sains Forensik
 • Sistem Pengadilan Jenayah CJ 400
 • Prosedur Jenayah CJ 420
 • CJ 450 Pengurusan Keadilan Jenayah

BSCJ Majors

 • Keselamatan Dalam Negeri

Pilihan BSCJ yang disyorkan

 • CJ 241 Pengenalan kepada Etika Keadilan Jenayah
 • Polis Komuniti CJ 305
 • Undang-undang Perlembagaan CJ 340
 • CJ 405 Penyiasatan Jenayah
 • CJ 410 Jenayah Jenayah
 • COMM 330 Komunikasi Organisasi
 • CST 310 Pengenalan kepada keselamatan siber
 • MGT 300 Prinsip Pengurusan
 • MGT 311 Pengurusan Sumber Manusia
 • MGT 331 Kepimpinan
Program taught in:
English
University of Management and Technology

See 13 more programs offered by University of Management and Technology »

Last updated October 27, 2018
This course is Online
Start Date
Sept. 2019
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
Application deadline

Sept. 2019