Newly added Online Programs

Pengkhususan Dalam Tenaga Boleh Diperbaharui

Pengkhususan Dalam Tenaga Boleh Diperbaharui

Apr. 23, 2018
Program interdisipliner ini memberikan pengetahuan mengenai teknologi tenaga, tenaga dan pembangunan projek, pembiayaan, mekanisme sokongan dan keuntungan yang boleh diperbaharui.

Purdue Polytechnic Institute – Center for Professional Studies

Sijil Siswazah Dalam Mengurus Projek Teknologi Maklumat

Apr. 21, 2018
Projek Pengajian Siswazah Teknologi Maklumat Pengurusan Projek akan menyediakan pendidikan siswazah pengantar siswazah dalam aspek penting dalam memimpin, merancang, melaksanakan dan mengawal projek-projek IT.

The University of Edinburgh - College of Medicine & Veterinary Medicine

MSc / PgDip / PgCert Dalam Keselamatan Dan Pemakanan Makanan Global (pembelajaran Dalam Talian)

Apr. 21, 2018
Keselamatan makanan adalah berkaitan dengan ketersediaan, akses dan penggunaan makanan yang selamat, berkhasiat dan mampan kepada semua, terutama kumpulan yang terdedah dalam masyarakat.

Universiti di مليسيا

Ubah lokasi

Kemungkinan Kajian Online